Nguyn Hong Nhn about 1 month ago
Small2_logo

Nguyễn Hoàng Nhân, được biết đến là một nhà lãnh đạo trẻ của thương hiệu Kubet. Anh là người đứng đằng sau thành công của kubetcoach.

#nguyenhoangnhan #ceokubet #authorkubet #tacgiakubet #ceonguyenhoangnhan

Thông tin:

- Tên thật: Nguyễn Hoàng Nhân

- Ngày tháng năm sinh: 05/04/1989

- Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

- Trình độ học vấn: Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Hồ Chí Minh

- Số Điện Thoại: 0917428887

- Mail: ceo.nguyenhoangnhan@gmail.com

- Website: https://kubet.coach/ceo-nguyen-hoang-nhan

Socials:

- Facebook: https://www.facebook.com/ceonguyenhoangnhan/

- Twitter: https://twitter.com/tacgiakubet

- Pinterest: https://www.pinterest.com/ceonguyenhoangnhan/

- Youtube: https://www.youtube.com/@ceonguyenhoangnhan

- Tumblr: https://ceonguyenhoangnhan.tumblr.com/

- Reddit: https://www.reddit.com/user/ceonguyenhoangnhan/

- Wordpress: https://ceonguyenhoangnhan.wordpress.com/

- Gravatar: https://gravatar.com/ceonguyenhoangnhan

- Google Site: https://sites.google.com/view/ceonguyenhoangnhan/

0 Comments 1 Vote Created

Default_avatar